Werkgroep sociaal-cultureel werk

De werkgroep sociaal-cultureel werk is een adviesorgaan dat samengesteld is door en advies verschaft aan het bevoegde collegelid inzake sociaal-cultureel werk. De werkgroep geeft advies over specifieke dossiers of over thema’s die betrekking hebben op de beleidssector. 

De leden van de werkgroep zijn actief in het sociaal-cultureel werk of hebben een grote betrokkenheid bij het sociaal-cultureel werk. 

De werkgroep komt samen tussen september en juni afhankelijk van de te behandelen dossiers. 

Heb je zelf een hart voor sociaal-cultureel werk en wil je graag lid worden van deze werkgroep? Je kan ons steeds contacteren via sociaalcultureelwerk@vgc.be 

De werkgroep bestaat vandaag uit volgende leden.

 • Rita L’Enfant  
 • Marie-Claire Migerode 
 • Relinde Raeymaekers 
 • Chris Louwet 
 • Suzanne ter Haar 
 • Gianni Canu 
 • Ikram Achahboun  
 • Dennis Marcelis 
 • Jo Bossuyt 
 • Audrey Leboutte  
 • Elizabeth Rodriguez 
n-logo