Partners

Samen met diverse partners wordt het sociaal-cultureel netwerk in Brussel uitgebouwd en versterkt. Zo erkent en subsidieert de VGC 20 regionale koepels die tot taak hebben het lokale sociaal-cultureel werk te ondersteunen.  

Daarnaast zijn er nog een aantal verenigingen die een specifieke opdracht krijgen vanuit de VGC ter ondersteuning van het sociaal-cultureel werk en amateurkunsten in Brussel:

Avansa Citizenne
Logo Avansa Citizenne

Avansa Citizenne

Avansa Citizenne zet initiatieven op die het sociale weefsel versterken door het
verbinden van mensen uit verschillende leefwerelden; draagt bij aan een verhoogde cultuurparticipatie bij kwetsbare groepen en is partner in ontmoetings- en netwerkinitiatieven binnen het brede sociaal-culturele werkveld.
BOp
bop Brussels ouderenplatform

BOp

Het Brussels Ouderenplatform (BOp) versterkt en vertolkt de stem van ouderen en hun organisaties die zo mee de stad maken; bouwt aan een sterk onthaal en werkt een informatie- en communicatiebeleid uit, met aandacht voor het bereiken van meer ouderen, inclusie en diversiteit; verlaagt als open huis drempels voor ouderen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven, cultuur en sport en maakt het talent, engagement en de ervaring van ouderen zichtbaar in de stad.
Bral
BRAL

Bral

Bral (Brusselse raad voor het leefmilieu) is een netwerkorganisatie voor wie uitwisseling en participatie centraal staat; geeft samen met burgerinitiatieven vorm aan een duurzaam Brussel met bijzondere aandacht voorparticipatie en inspraak; richt zich tot alle Brusselaars in al hun sociale en culturele diversiteit en is een community die gevormd wordt door zijn leden en achterban.
RainbowHouse Brussels
Rainbow house

RainbowHouse Brussels

RainbowHouse Brussels ondersteunt een warm netwerk van lid-organisaties en vrijwilligers en stimuleert onderlinge uitwisseling en samenwerking en maakt zo zijn rol als koepel waar; zet in op kwaliteitszorg in de organisatie die steun kan bieden aan het netwerk; is een laagdrempelig informatie- en ontmoetingscentrum en stimuleert het gebruik van het Nederlands vanuit haar emancipatorische kracht en verdedigt de belangen en verhoogt de zichtbaarheid en bekendheid van LGBTQI+ binnen het Brusselse N-netwerk.
Kuumba
Kuumba logo

Kuumba

Kuumba promoot de diversiteit van de Afrikaanse gemeenschappen; zet in op ontmoeting en netwerking met andere actoren en organisaties; stelt haar educatief en informatief aanbod ter beschikking van Brusselse actoren; geeft een stem aan de diaspora in de historische interpretatie van de koloniale geschiedenis; zet in op haar artistieke werking en vormt een brug tussen amateurkunsten en de professionele kunstensector en integreert de werking van het Forum van Afrikaanse Artiesten (Fora) in de eigen werking.
Zinnema
Logo Zinnema

Zinnema

Zinnema ondersteunt en promoot amateurkunsten in Brussel. Z ondersteunt, promoot en ontwikkelt Zinnema projecten van individuen en groepen die in Brussel of de Rand in hun vrije tijd uiting geven aan hun verbeelding in één of andere artistieke discipline. Dit gebeurt bottom-up, via eigen initiatieven, workshops en via onze ondersteunende werking.
Ze zijn overtuigd van het belang en de kracht van openheid, diversiteit, professionele omkadering, samenwerking en kwaliteit.

Vrijwilliger worden binnen Jeugd, Sport of Welzijn?

Naast sociaal-cultureel werk bestaan er nog vele verenigingen en organisaties binnen andere sectoren waarvoor je je als vrijwilliger in Brussel kan inzetten. 

Werk je graag samen met kinderen, of organiseer je samen met jongeren activiteiten? Neem dan zeker een kijkje bij Jong in Brussel.

Ga je liever op zoek naar mensen om samen met te sporten? Of stel je graag jouw eigen sportclub samen? Neem dan zeker een kijkje bij Sport in Brussel.

Ben je geboeid door psychische zorg en bied je graag ondersteuning voor mensen met een beperking, kinderen of jongeren met een hulpvraag, ouderen of nieuwkomers? Dan kan je terecht bij Welzijn in Brussel enhet Kenniscentrum WWZ.

CoNnect Brussels bouwt bruggen tussen nieuwe en minder nieuwe Brusselaars. Het is een buddyproject met en voor Brusselaars. Zo verwelkomen ze nieuwkomers en bouwen ze aan een open en warme stad voor iedereen. Wil je buddy worden van een nieuwkomer? Door samen leuke dingen te doen, leer je Brussel kennen vanuit een andere invalshoek.