Subsidies en ondersteuning

Subsidies en ondersteuning voor lokale verenigingen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie erkent en subsidieert de jaarwerking van lokale organisaties voor amateurkunsten en sociaal-culturele praktijken. 

Sociaal-culturele verenigingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (Nederlandstalig zijn, adres hebben in Brussel, voornamelijk in en voor Brusselaars actief zijn,…) kunnen door de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkend worden. 

Erkende lokale verenigingen die per werkjaar minstens 3 open activiteiten organiseren, komen in aanmerking voor subsidies. Subsidies voor de jaarwerking schommelen tussen 500 en 1.500 EUR en hangen af van de meerwaarde van de werking voor de stad. 
Die waarde wordt vastgesteld door de activiteiten te toetsen aan 7 criteria.

Eenmaal erkend volstaat het om de administratie op de hoogte te houden van alle geplande activiteiten om erkend te blijven. 

Regionale koepels ondersteunen aangesloten lokale verenigingen. Een woordje uitleg over de koepels vind je terug bij ‘partners’. 

Subsidies en ondersteuning voor activiteiten en projecten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stimuleert de creativiteit en de daadkracht van meer of minder gestructureerde sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties door activiteiten en projecten te ondersteunen die de reguliere werking overstijgen. 

Elke subsidieaanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het digitale subsidieloket van de VGC. Niet iedereen kan dit digitale platform gebruiken. Daarom blijft het mogelijk om subsidies per mail of via de post aan te vragen. 

foto sociaal-cultureel werk

Ook interessant

Socius
logo socius

Socius

Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel werk en zijn er voor alle civiele sociaal-culturele organisaties, initiatieven en de mensen die zich ervoor inzetten. Socius voorziet verschillende opleidingen voor professionelen binnen het sociaal-culturele veld, delen een overzicht van vacatures binnen het veld, belichten vele interessante thema's en zijn gevestigd in Brussel
De Federatie
De federatie

De Federatie

De Federatie vertegenwoordigt en informeert (lid)organisaties die op ‘landelijk’ vlak binnen sociaal-cultureel werk en amateurkunsten actief zijn, maar ook initiatieven op regionaal en lokaal vlak staan op de radar.