Verenigingen voor sociaal-culturele activiteiten en amateurkunsten

Zin om nieuwe mensen te ontmoeten en uw talenten te ontwikkelen op een informele manier? Zin om nieuwe ervaringen op te doen en een verschil te maken in de samenleving? Dat kan in één van de sociaal-culturele verenigingen. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er tal van lokale organisaties, burgerinitiatieven, wijkcomités, ... die activiteiten organiseren. Deze activiteiten zijn gericht op ontplooiing en maatschappelijke participatie. De vrijwilligers nemen verantwoordelijkheid op voor de bestuurlijke en inhoudelijke werking van de organisatie. 

Ben je graag creatief bezig en zoek je naar een theaterclub, koor of fanfare? Ook amateurkunsten valt onder sociaal-culturele activiteiten, waarbij je in een ongedwongen sfeer kan deelnemen aan een culturele activiteit in jouw buurt!

Een vereniging kan ondersteund worden door een regionale koepel. Informatie over de regionale koepels is terug te vinden bij ‘Partners’

In het aanbod van lokale verenigingen kan je filteren op het type activiteit, het thema waarrond zij werken en de gemeente waarin zij actief zijn.

Sociaal-culturele verenigingen

Meer dan 600 sociaal-culturele verenigingen zetten zich dagelijks in voor een warmere samenleving in Brussel. Al deze enthousiaste vrijwilligers zorgen voor een sterker sociaal netwerk en participatiekansen voor alle Brusselaars. Deze verenigingen bieden een uitgebreid aanbod van activiteiten aan. Van samen breien, discussiëren over politiek en maatschappij, samen wandelen, tot zingen in een koor, het kan allemaal!

Lokale sociaal-culturele verenigingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (Nederlandstalig zijn, adres hebben in Brussel, voornamelijk in en voor Brusselaars actief zijn,…) kunnen door de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkend worden. 

Foto Café Volonté 2023 Grand Hospice
© Miette Thieren

Subsidies erkende lokale verenigingen

Erkende lokale verenigingen die per werkjaar minstens 3 open activiteiten organiseren, komen in aanmerking voor subsidies. Subsidies voor de jaarwerking schommelen tussen 500 en 1.500 EUR en hangen af van de meerwaarde van de werking voor de stad. 

Die waarde wordt vastgesteld door de activiteiten te toetsen aan 7 criteria. Eenmaal erkend volstaat het om de administratie op de hoogte te houden van alle geplande activiteiten om erkend te blijven.