Deelnemersonderzoek sociaal-cultureel volwassenenwerk

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid voerden het HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven) en de onderzoeksgroep naar tijdsbesteding TOR (VUB) onderzoek naar de deelnemers aan het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dat onderzoek spitste zich vooral toe op de waarde en betekenis van de deelname voor de participant.

Het onderzoeksrapport omschrijft:

  • het profiel van de deelnemers,
  • het wat, hoe en waarom van de deelname,
  • de patronen en effecten van de deelname,
  • de waarde voor en waardering door de deelnemers.

Het rapport reikt belangrijke beleidsrelevante inzichten aan, alsook pistes voor verder onderzoek.